Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. godz. 11:09
Wykazy


Hierarchia kościelna diecezji sandomierskiej 1929

Na podstawie: Rocznik diecezji sandomierskiej 1929
Biskupi sandomierscy
 • ks. bp Marian Józef Ryx, ordynariusz sandomierski
 • ks. bp Paweł Kubicki, sufragan sandomierski
Kapituła sandomierska
Prałaci:
 • ks. Antoni Rewera
 • ks. bp sufragan Paweł Kubicki
 • ks. Marceli Grajewski
Kanonicy:
 • ks. Józef Rokoszny
 • ks. Władysław Gąsiorowski
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
 • ks. Jan Wiśniewski
 • ks. dr Adam Szymański
 • ks. Józef Kawiński
 • ks. dr Julian Młynarczyk
Sekretarz kapituły:
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
Prokurator:
 • ks. Józef Kawiński
Kanonicy honorowi z obcych diecezji
 • ks. Rudolf Filipski z Włocławka
 • ks. Józef Londzin ze Śląska Cieszyńskiego
Kolegium księży wikariuszów katedralnych
 • ks. dr Stefan Walerian Świetlicki
 • ks. dr Józef Pastuszka
 • ks. dr Franciszek Jop
 • ks. dr P. Gołębiowski
 • ks. Jan Marczewski
 • ks. dr Adam Białecki
 • ks. Władysław Zdąbłasz
Kapituła opatowska
Prałaci:
 • ks. Stanisław Puławski
 • ks. Gabriel Czerwiński
 • ks. Antoni Kasprzycki
Kanonicy:
 • ks. Walenty Starzomski
 • ks. Antoni Czarkowski
 • ks. Szymon Pióro
Księża wikariusze kolegiaty
 • ks. Jan Wróblewski
 • ks. Antoni Prügel
Kuria diecezjalna
 • Przewodniczący: ks. bp Marian Ryx
 • Wikariusz generalny: ks. bp sufragan Paweł Kubicki
 • Radcy referenci:
  • ks. Marceli Grajewski
  • ks. Józef Kawiński
 • Wizytator zgromadzeń zakonnych: ks. dr Edward Górski
 • Referent szkolny i od spraw społecznych: ks. Stanisław Rostafiński
 • Kanclerz: ks. dr Franciszek Jop
 • Skarbnik: ks. Józef Kawiński
 • Sekretarz: ks. Stanisław Sałata
 • Woźny: W. Kozłowski (świecki)
Sąd biskupi
 • Prezes: ks. bp Marian Ryx
 • Oficjał: ks. bp Paweł Kubicki
 • Wiceoficjali:
  • ks. Marceli Grajewski
  • ks. Józef Kawiński
 • Prokurator: ks. dr Julian Młynarczyk
 • Obrońca węzła małżeńskiego: ks. Franciszek Malarczyk
 • Sekretarz: ks. dr Henryk Błasikiewicz
Adwokaci:
 • ks. dr Henryk Czernik
 • Stanisław Włodarski (świecki)
 • Tadeusz Pogorzelski (świecki)
 • dr Gustaw Słupnicki (świecki)
 • Wacław Ferencowicz (świecki)
Radcy:
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
 • ks. Stanisław Rostafiński
 • ks. dr Edward Górski
 • ks. dr Wacław Kosiński
 • ks. dr Henryk Czernik
Proboszczowie radcy:
 • ks. Stanisław Puławski
 • ks. Józef Godziszewski
 • ks. Hieronim Cieślakowski
 • ks. Władysław Fójcik
 • ks. Andrzej Glibowski
 • ks. Kazimierz Sykulski
Sędziowie synodalni:
 • ks. Antoni Rewera
 • ks. Marceli Grajewski
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
 • ks. Józef Kawiński
 • ks. dr Julian Młynarczyk
 • ks. Stanisław Puławski
 • ks. Antoni Kasprzycki
 • ks. Walenty Starzomski
 • ks. Teodor Zdziebłowski
 • ks. dr Adam Popkiewicz
 • ks. Kazimierz Sykulski
Egzaminatorzy synodalni:
 • ks. Marceli Gajewski
 • ks. Władysław Gąsiorowski
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
 • ks. dr Adam Szymański
 • ks. Józef Kawiński
 • ks. dr Edward Górski
 • ks. dr Wacław Kosiński
 • ks. dr Henryk Czernik
 • ks. dr Stefan Świętlicki
 • ks. dr Franciszek Jop
Rada nadzorcza:
 • ks. Antoni Rewera
 • ks. Władysław Wojciechowski
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
 • ks. dr Adam Szymański
 • ks. Szymon Pióro
 • ks. Józef Kawiński
Cenzorowie książek treści religijnej:
 • ks. Władysław Gąsiorowski
 • ks. Andrzej Wyrzykowski
 • ks. Andrzej Szymański
 • ks. Stefan Suchecki
 • ks. Józef Kawiński
 • ks. dr Edward Górski
 • ks. dr Henryk Czernik
 • ks. dr Stefan Świętlicki
Komisja konserwacji zabytków:
 • ks. bp Marian Ryx
 • ks. prałat M. Grajewski
 • ks. kan. A. Wyrzykowski
 • Stanisław Karpowicz (świecki)
 • Jan Rutkowski (świecki)
Komisja administracyjna dóbr kościelnych:
 • ks. bp Marian Ryx
 • ks. prałat Józef Kawiński
 • ks. S. Rostafiński
 • Seweryn Horodyski (świecki)
Diecezjalna komisja architektoniczna:
 • ks. Marceli Grajewski
 • ks. Józef Rokoszny
 • inż. Zygmunt Słomiński (świecki)
Dekanalna komisja architektoniczna:
 • miejscowy dziekan i dwóch delegowanych księży dekanatu.
Dekanalny konserwator: ks. Józef Rokoszny
Sekretarze generalni akcji społecznej:
 • ks. Jan Koziński
 • ks. dr Stefan Grelewski
 • ks. Piotr Leon Rafalski
Księża prefekci
Radom
 • Gimnazjum realne męskie im. dr. T. Chałubińskiego – ks. dr H. Gierycz, szmbelan papieski.
 • Gimnazjum realne żeńskie im. M. Konopnickiej – ks. dr J. Sznuro.
 • Gimnazjum filologiczne żeńskie p. M. Gajl – ks. S. Kiersztejn, mgr teologii.
 • Gimnazjum filologiczne męskie im. J. Kochanowskiego – ks. B. Ekiert, szambelan papieski.
 • Państwowe seminarium nauczycielskie męskie – ks. W. Gac, mgr teologii.
 • Państwowe seminarium nauczycielskie żeńskie – ks. dr B. Strzelecki.
 • Szkoła rzemiosł im. Kilińskiego i szkoła kupców polskich – ks. S. Bielski.
 • W szkołach powszechnych uczą: ks. dr Granat, ks. P. Rokicki, ks. S. Liziniewicz, ks. kanonik L. Sobierajski, ks. dr M. Nowakowski.
Sandomierz
 • Państwowe gimnazjum – ks. F. Malarczyk.
 • Państwowe seminarium nauczycielskie żeńskie – ks. dr W. Kosiński.
Solec
 • Państwowe seminarium nauczycielskie męskie – ks. Henryk Radomiński.
Sienno
 • Szkoły powszechne – ks. R. Kapczyński.
Ostrowiec
 • Państwowe gimnazjum – ks. Eugeniusz Kapusta, mgr teologii.
 • Seminarium nauczycielskie – ks. dr W. Dziubek.
 • Szkoły powszechne: ks. dr Wł. Dziubek, ks. dr W. Włodarski.
 • Gimnazjum handlowe – ks. Z. Kosobudzki, mgr, prałat, kanonik.
Końskie
 • Państwowe gimnazjum – ks. dr Stanisław Krasa.
 • Szkoły powszechne – ks. Bronisław Gawryś.
Skarżysko Kamienna
 • Gimnazjum koedukacyjne – ks. dr Stanisław Głąbiński.
 • Szkoły powszechne – ks. Stanisław Grębowiec i ks. Antoni Lipiec.
Opatów
 • Gimnazjum i szkoły – Antoni Prügel.
Opoczno
 • Prefekt w szkołach – ks. Piotr Szymański.
Mariówka
 • Seminarium nauczycielskie żeńskie – ks. dr Julian Młynarczyk.
Kozienice
 • Gimnazjum – ks. dr C. Krzyszkowski.
 • Szkoły powszechne – ks. Stanisław Strzałkowski.
Ćmielów
 • Prefekt w szkołach – ks. Jan Karolak.
Zwoleń
 • Prefekt w szkołach – ks. Stefan Łasiński.
Staszów
 • Prefekt w szkołach – ks. Józef Witkowski.
Wierzbnik
 • Prefekt w szkołach – ks. Stefan Rola i ks. Wincenty Młodożeniec.
Suchedniów
 • Prefekt w szkołach – ks. Michał Krakowiak.
Przedbórz
 • Prefekt w szkołach – ks. J. Jędrasik.
Bzin
 • Prefekt w szkołach – ks. Jan Jarosiński.
Iłża
 • Prefekt w szkołach – ks. Paweł Rajkowski.
Radoszyce
 • Prefekt w szkołach – ks. Wincenty Karwacki.
Ożarów
 • Prefekt w szkołach – ks. Józef Paluch.
Magnuszew
 • Prefekt w szkołach – ks. Jan Ułanowicz.
Tarłów
 • Prefekt w szkołach – ks. Wł. Nowak.
Szewna
 • Prefekt w szkołach – ks. Julian Dusiński.
Koprzywnica
 • Prefekt w szkołach – ks. Józef Dziubek.
Czarna
 • Prefekt w szkołach – ks. J. Suwara.
1. Dekanat sandomierski
Dziekan – kanonik honorowy ks. Hieronim Cieślakowski.
 • Sandomierz, katedra – ks. A. Rewera, prałat.
 • Sandomierz, św. Pawła – vacat, ks. Stanisław Wrona.
 • kościoły nieparafialne
 • kościół św. Józefa – rektor, ks. dr H. Czernik, kanonik.
 • kościół św. Michała – rektor ks. dr A. Szymański, prałat.
 • kościół św. Ducha – rektor ks. St. Sałata.
 • kościół św. Jakuba – rektor ks. A. Wyrzykowski, kanonik
 • kościoły parafialne
 • Góry Wysokie – ks. H. Cieślakowski.
 • Jankowice – ks. A. Bystrzykowski.
 • Kleczanów – ks. E. Jeziorowski.
 • Łukawa – ks. C. Bociański.
 • Obrazów – ks. G. Pfadt, kanonik honorowy, ks. L. Janicki.
 • Samborzec – ks. W. Tytko.
2. Dekanat koprzywnicki
Dziekan – ks. prałat Stanisław Puławski.
 • Chobrzany – ks. Fr. Lengwinas.
 • Goźlice – ks. Fr. Koperski, kanonik honorowy, ks. A. Cieloch.
 • Klimontów – vacat, rektor ks. Wiktor Barański.
 • Koprzywnica – ks. St. Puławski, ks. prałat A. Byczkowski.
 • Łoniów – ks. K. Grzelak, ks. dr W. Błasikiewicz.
 • Malice – ks. A. Zajdler.
 • Olbierżowice – ks. J. Trybulski.
 • Osiek – ks. P. Bitny Szlachto, ks. J. Oracz.
 • Skotniki – ks. F. Zychnowski.
 • Sulisławice – ks. Z. Smolarczyk.
 • Włostów – ks. J. Śpiewankiewicz.
3. Dekanat staszowski
 • Bogoria – ks. L. Kostecki.
 • Kiełczyna – ks. A. Jońca.
 • Kotuszów – ks. J. Górka.
 • Kurozwęki – ks. S. Paszkiewicz, ks. A. Szczepański, kapelan szpitala.
 • Staszów – ks. W. Siek, kanonik honorowy, ks. Wł. Osuch, ks. J. Witkowski.
 • Szczeglice – ks. J. Czuba.
 • Wiązownica – ks. D. Ostrowski.
 • Wiśniowa – ks. S. Krajewski.
4. Dekanat koniemłocki
Dziekan – ks. kanonik honorowy Franciszek Furmański.
 • Beszowa – ks. W. Posmykiewicz.
 • Koniemłoty – ks. Franciszek Furmański, kanonik honorowy, ks. J. Słowikowski.
 • Niekrasów – ks. J. Rzuczkowski.
 • Połaniec – ks. T. Janowski, ks. W. Cyna.
 • Strzegom – ks. M. Gul.
 • Szczebrzusz – ks. J. Borowiec.
 • Rytwiany – ks. W. Kwiatkowski, rektor.
5. Dekanat zawichostski
Dziekan – ks. kanonik honorowy Józef Godziszewski.
 • Bidziny – ks. R. Śmiechowski.
 • Czyżów – ks. J. Godziszewski, kanonik honorowy.
 • Gliniany – ks. J. Kiepas, ks. M. Misiak.
 • Janików – ks. Jan Słabek.
 • Lasocin – ks. Marian Bojarczyk.
 • Ożarów – ks. Jan Boduszek.
 • Przybysławice – ks. J. Nazarewicz.
 • Sobótka – ks. Piotr Walczak.
 • Słupia Nadbrzeżna – ks. F. Runo.
 • Trójca – ks. St. G. Raczkowski.
 • Wojciechowice – ks. K. Czapiński, ks. K. Kniedziałowski.
 • Zawichost – ks. M. Stankowski.
6. Dekanat opatowski
Dziekan – ks. kanonik kolegiaty opatowskiej Szymon Pióro.
 • Opatów – ks. Szymon Pióro, kanonik, ks. J. Wróblewski, ks. K. Targowski, rektor.
 • Gierczyce – ks. S. Tomczyński.
 • Wszechświęte – ks. Wł. Grzebalski.
 • Iwaniska – ks. H. Skowierżak, ks. B. Jagiełło.
 • Modliborzyce – ks. M. Kotowski.
 • Mydłów – ks. I. Szadkowski.
 • Ptkanów – ks. A. Adamski.
 • Ruszków – ks. W. Wypyski.
 • Strzyżowice – ks. St. Górski, ks. F. Drewnowski, kapelan szpitala w Kobylanach.
7. Dekanat kunowski
Dziekan – ks. Wacław Wodecki, kanonik honorowy.
 • Ćmielów – ks. Antoni Kasprzycki, prałat opatowski, ks. St. Dudziński.
 • Denków – ks. J. Nowakowski, ks. A. Sperzyński.
 • Krynki – ks. St. Piekarski, ks. S. Bełczowski.
 • Kunów – ks. P. Posłuszyński, ks. J. Łobodziński.
 • Momina – ks. J. Czernikiewicz.
 • Mychów – ks. P. Wysocki.
 • Ostrowiec – ks. W. Wodecki, kanonik honorowy, ks. K. Gozdalski,
 • Ruda – vacat.
 • Szewna – ks. Władysław Gąsiorowski, kanonik kapituły sandomierskiej, ks. E. Sedys, ks. J. Dusiński,
 • Waśniów – ks. A. Glibowski, szambelan papieski.
8. Dekanat słupski.
Dziekan – ks. Rajmund Matuszczyk, kanonik honorowy.
 • Baćkowice – ks. R. L. Górski.
 • Bardo – ks. W. Cybulski.
 • Grzegorzewice – ks. Z. Laskowski.
 • Łagów – ks. A. Czarkowski, kanonik kapituły opatowskiej, szambelan papieski, ks. E. Krasowski.
 • Piórków – ks. W. Kacperski.
 • Raków – ks. R. Kacperski.
 • Słupia Nowa – ks. Rajmund Matuszczyk, kanonik honorowy, ks. J. Tołpa.
 • Święty Krzyż – ks. W. Piotrowicz, rektor.
 • Szumsko – ks. Tomasz Fogt.
 • Zbilutka – ks. Feliks Latalski.
9. Dekanat wąchocki
Dziekan – ks. E. Chrzanowski, kanonik honorowy.
 • Bzin – ks. Z. Krysiński.
 • Kamienna – ks. S. Koprowski, szambelan papieski, ks. J. Sadowski.
 • Chybice – ks. K. Wiechecki.
 • Pawłów – ks. dr F. Zbroja, ks. A. Rokita.
 • Skarżysko – ks. St. Górski.
 • Suchedniów – ks. T. Szubstarski, ks. W. Siwiec.
 • Wąchock – ks. E. Chrzanowski, kanonik honorowy, ks. J. Sałek.
10. Dekanat iłżecki
Dziekan – ks. Wł. Fójcik, kanonik honorowy.
 • Iłża – ks. W. Fójcik, kanonik honorowy, ks. P. Rajkowski, ks. J. Dusiński.
 • Ciepielów – ks. L. Barski, ks. J. Surdacki.
 • Grabowiec – ks. St. Zbroja.
 • Kazanów – ks. St. Czernikiewicz.
 • Krzyżanowice – ks. M. Folga.
 • Mirzec – ks. A. Cegłowski, ks. A. Paduszyński.
 • Rzeczniów – ks. St. Bryński.
 • Wielgie – ks. A. Kluczkowski.
 • Wierzbnik – ks. D. Ściskała, szambelan papieski, ks. S. Krzysztofik.
11. Dekanat solecki
Dziekan – ks. T. Zdziebłowski, szambelan papieski.
 • Bałtów – ks. F. Cerkoński, ks. S. Gliszczyński.
 • Chotcza – ks. S. Olszewski.
 • Krępa – ks. F. Horodyski, ks. Br. Godzisz.
 • Lipsko – ks. J. Wieczorek, ks. B. Wroniszewski.
 • Pawłowice – ks. J. Dumania.
 • Sienno – ks. T. Zdziebłowski, szambelan papieski, ks. S. Nadolski.
 • Solec – ks. H. Radomiński, ks. J. Bilnicki.
 • Solec, kościół filialny – ks. dr. E. Górski, rektor, kanonik honorowy.
 • Tarłów – ks. J. Sapiński, ks. Wł. Nowak.
 • Tymienica – ks. W. Pieniążek.
 • Zemborzyn – ks. St. Brzeski.
12. Dekanat kozienicki
Dziekan – ks. J. Klimkiewicz, szambelan papieski.
 • Brzeźnica – ks. C. Wasiński.
 • Brzóza – ks. dr W. Kosiński, kanonik honorowy, ks. A. Łukasiewicz.
 • Głowaczów – ks. W. Budziszewski, ks. A. Cybulski.
 • Grabów – ks. W. Kucharczak.
 • Jedlnia – ks. J. Skoczewski, ks. W. Godzwon.
 • Kozienice – ks. J. Klimkiewicz, szambelan papieski, ks. J. Budziński.
 • Magnuszew – ks. T. Kruzer, ks. S. Popiołkiewicz.
 • Mniszew – ks. W. Bobiński.
 • Rozniszew – ks. dr S. Sendys.
 • Ryczywół – ks. J. Chybowski.
 • Sieciechów, Opactwo – ks. A. Siwecki.
 • Sieciechów – ks. W. Kościński.
 • Świerże – ks. K. Gładecki.
 • Zagożdżon – ks. dr E. Ptaszyński.
13. Dekanat zwoleński
 • Góra Jaroszyńska – ks. L. Bogdan.
 • Gródek – ks. J. Lipiński.
 • Janowiec – ks. G. Czerwiński, prałat kolegiaty opatowskiej, ks. B. Gluza.
 • Jasieniec – ks. P. Malinowski.
 • Łagów – ks. L. Figarski.
 • Oleksów – ks. J. Mączyński, ks. A. Kołodziej.
 • Policzna – ks. W. Konofalski, ks. S. Skurski.
 • Przyłęk – ks. K. Słapczyński.
 • Regów – ks. J. Wilkowski.
 • Sucha – ks. W. Nowakowski.
 • Tczów – ks. M. Czajkowski, prałat katedry sandomierskiej, ks. M. Grajewski, ks. S. Nowocień.
 • Zwoleń – ks. J. Joachimowicz, szambelan papieski, ks. W. Wojtaśkiewicz.
14. Dekanat radomski
Dziekan – ks. infułat Piotr Górski, prałat katedry sandomierskiej.
 • Radom – ks. Piotr Górski, prałat katedry sandomierskiej, infułat, ks. A. Pośpieszyński, ks. K. Wędzikowski.
 • Radom – ks. K. Sykulski, szambelan papieski, ks. L. Żmigrodzki, ks. W. Ośka.
 • Radom Glinice – ks. J. Drabowicz, ks. A. Łukasik.
 • Cerekiew – ks. dr A. Popkiewicz, ks. L. Chojnacki.
 • Jastrząb – ks. W. Michalski, ks. J. Chałupczak.
 • Kowala – ks. J. Koziński, ks. J. Gajewski.
 • Kuczki (albo Józefów) – ks. T. Malewski.
 • Myśliszowice (Jedlnia) – ks. W. Korpikiewicz.
 • Odechów – ks. M. Zarembowicz, ks. J. Stobnicki.
 • Skaryszew – ks. L. Olsinski, ks. J. Zwolski, ks. K. Słapczyński.
 • Wierzbica – ks. F. Sobótka, kanonik Honorowy, ks. W. Kaszewski.
 • Wolanów – ks. A. Wąs.
 • Zakrzów – ks.. J. Kaczmarzyk.
15. Dekanat jedliński
Dziekan – ks. Franciszek Góralski.
 • Białobrzegi – ks. Stanisław Jakóbowski.
 • Błotnica – ks. J. Piątkowski, ks. J. Lorant.
 • Goryń – ks. A. Cukrowski.
 • Jankowice – ks. S. Wadowski.
 • Jasionna – ks. St. Kowalczewski.
 • Jedlińsk – ks. Franciszek Góralski.
 • Lisów – ks. I. Jaworski.
 • Stromiec – ks. J. Naulewicz, ks. S. Kolasa.
 • Wsola – ks. W. Muszalski.
16. Dekanat potworowski
Dziekan – ks. Piotr Dembowski.
 • Bukówno – ks. J. Kwarciński.
 • Jarosławice – ks. J. Różycki.
 • Kaszów – ks. S. Knapik.
 • Kostrzyń – ks. W. Kocznorowski.
 • Mniszek – ks. P. Szumański.
 • Potworów – ks. A. Pawiński.
 • Przytyk – ks. J. Lipiński.
 • Radzanów – ks. Wł. Nowakowski.
 • Wieniawa – ks. G. Stadnicki.
 • Wrzeszczów – ks. K. Sarnecki.
 • Wrzos – ks. Piotr Dembowski.
 • Wyśmierzyce – ks. M. Dembowski.
17. Dekanat opoczyński
Dziekan – ks. Walenty Starzomski, kanonik kolegiaty opatowskiej.
 • Białaczów – ks. B. Wójcik, ks. J. Fornalski, ks. W. Krupa.
 • Białobrzegi – ks. S. Gustowski.
 • Kraśnica – ks. W. Malinowski.
 • Kunice – ks. A. Aleksiewicz.
 • Libiszów – ks. J. Banachiewicz.
 • Opoczno – ks. Walenty Starzomski, kanonik kolegiaty opatowskiej, ks. J. Madejski.
 • Petrykozy – ks. S. Zagner.
 • Smardzewice – ks. J. Arlitewicz.
 • Sołek – ks. S. Rotkiewicz.
 • Studzianna – ks. J. Witek, ks. W. Helbich, ks. T. Kozerawski, (filipini).
18. Dekanat skrzynecki
Dziekan – ks. Stanisław Klimecki, kanonik honorowy.
 • Bieliny – ks. A. Dworzański.
 • Drzewica – ks. Stanisław Klimecki, kanonik honorowy, ks. E. Polakowski.
 • Gielniów – ks. A. Laurman.
 • Klwów – ks. W. Wróbel.
 • Łęgonice – ks. J. Ryszka.
 • Nieznamierowice – ks. St. Gruszka.
 • Odrzywół – ks. A. Cielecki.
 • Przysucha – ks. H. Kasprzycki, ks. P. Nowak.
 • Rusinów – ks. M. Rzeszowski.
 • Sady – ks. L. Boczarski.
 • Skrzynno – ks. E. Zawisza.
 • Skrzyńsko – ks. J. Wolski, ks. S. Cieluba.
 • Smogorzów – ks. W. Andrzejczak.
19. Dekanat żarnowski
Dziekan – ks. Marian Bijasiewicz, szambelan papieski.
 • Bedlno – ks. St. Chatłas.
 • Błogie – ks. K. Strzelecki.
 • Dąbrowa – ks. J. Kownacki, ks. E. Zenka.
 • Dąbrówka – ks. P. Sroczyński.
 • Skórkowice – ks. J. Zajączkowski.
 • Skotniki – ks. dr W. Chrzanowski.
 • Sławno – ks. S. Suchecki, ks. F. Socha.
 • Sulejów – ks. A. Misiórski.
 • Wielka Wola – ks. R. Ścisłowski.
 • Wójcin – ks. F. Pomorski.
 • Żarnów – ks. Marian Bijasiewicz, szambelan papieski, ks. F. Piętak.
20. Dekanat konecki
Dziekan – vacat.
 • Bliżyn – ks. T. Zadęcki.
 • Borkowice – ks. J. Wiśniewski, kanonik katedry sandomierskiej, ks. J. Jagiełło.
 • Chlewiska – ks. dr M. Glibowski, ks. St. Żak, ks. Adam Smoliński.
 • Czarna – ks. J. Szymczyk.
 • Gowarczów – ks. J. Węglicki, ks. W. Kuśmierczyk.
 • Końskie – vacat, ks. S. Szczepaniak, dr F. Bobiński.
 • Kazanów – ks. S. Wolski.
 • Krasna – ks. P. Figurski.
 • Niekłań – ks. I. Kwaśniak.
 • Odrowąż – ks. L. Tarło, ks. J. Kuraś.
 • Ruski Bród – ks. J. Chołoński.
 • Szydłowiec – ks. J. Świechowski, ks. P. Chołoński.
 • Wysoka – ks. St. Tomaszewski.
21. Dekanat radoszycki
Dziekan – ks. Jan Kosiński, szambelan papieski.
 • Czermno – ks. L. Izdebski.
 • Fałków – ks. J. Dąbrowski.
 • Lipa – ks. J. Sroczyński.
 • Miedzierza – ks. J. Kwiecień, ks. J. Podwysocki.
 • Mnin – ks. L. Wojciechowski.
 • Pilczyca – ks. B. Szczygielski.
 • Przedbórz – ks. dr A. Ręczajski, ks. A. Zmysłowski.
 • Radoszyce – ks. Jan Kosiński, szambelan papieski, ks. J. Śmigielski, ks. A. Powęska.
 • Stanowiska – ks. J. Snopczyński.
 • Żeleźnica – ks. J. Kadłubiec.

Księża przebywający poza diecezją
 • ks. Franciszek Rosłaniec – prof. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • ks. Henryk Nowacki – prof. Seminarium Duchownego w Warszawie.
 • ks. Antoni Jankowski – w diecezji częstochowskiej.
 • ks. Jan Darowski – w Ameryce Południowej.
 • ks. Władysław Kostrzewski – klasztor św. Katarzyny, diecezja kielecka.
 • ks. Antoni Szewczyk – Francja.
 • ks. Jan Wojtasik – Francja.
 • ks. dr Antoni Tworek – Francja.
 • ks. Adolf Lachman.
Księża przebywający na urlopie zdrowotnym
 • ks. Franciszek Chlebny
 • ks. Władysław Kopeć
Kapelani wojskowi
 • ks. Jan Pajkert, kanonik honorowy
 • ks. Stanisław Rostafiński
 • ks. Władysław Miegoń
 • ks. Eugeniusz Kapusta
Księża emeryci
 • ks. Stanisław Pietruszyński
 • ks. Jan Szpotowicz
 • ks. Władysław Muszyński
[Pierwsze nazwisko oznacza proboszcza, kolejne wikariusza.]