Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. godz. 10:36
Kapłani

Wikariusze parafii pw. św. Bartłomieja

Jędrzejczyk Grzegorz wikariusz od czerwca 2007 r. – do 31 lipca 2019 r.
Urodzony w 1969 r. w Opocznie. Święcenia kapłańskie 15 czerwca 1996 r. z rąk ks. bp. Edwarda Materskiego. Poprzednie parafie: pw. Matki Bożej Bolesnej w Radomiu (1996 – 2001), pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie (2001 – 2007). Z dniem 1 sierpnia 2019 r. objął obowiązki proboszcza w parafii Kierz koło Skarżyska Kamiennej.
Giemza Piotr – wikariusz od 1 lipca 2015 r. do 31 października 2018 r.
Urodzony w 1970 r. w Starachowicach. Święcenia kapłańskie 15 czerwca 1996 r. z rąk ks. bp. Edwarda Materskiego. Przyszedł do nas z parafii pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu (katedry).
Sprawował opiekę nad kaplicą w Karwicach. Uczył religii w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie.
Przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bukównie.

Wójcik Przemysław – wikariusz od 21 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2015 r.
Urodzony 27 kwietnia 1978 r. w Radomiu. Święcenia kapłańskie 29 maja 2004 r. Od czerwca 2004 r. wikariusz w parafii parafii pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą. Od 2006 r. wikariusz w parafii św. Brata Alberta w Starachowicach, skąd przyszedł do nas.
Od 1 lipca 2015 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie i skierowany na studia doktoranckie na KUL.
Pracował przez 9 lat z ks. proboszczem Janem Serszyńskim: 4 lata w Starachowicach i 5 lat w Opocznie. Wspaniały, pełen ujmującego optymizmu kapłan i katecheta. Niezwykle lubiany przez wszystkich. Po odejściu ks. Sylwestra Jończyka przejął główną posługę w kaplicy w Karwicach.

Jończyk Sylwester – wikariusz od 17 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
Urodzony 31 grudnia 1973 r. w Opocznie. Święcenia kapłańskie 13 czerwca 1998 r. Poprzednio, od 2005 r., wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Starachowicach. Przeniesiony z naszej parafii na stanowisko wikariusza do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tczowie koło Zwolenia.
Wspaniały kapłan. Szczególnie oddany posłudze w kaplicy w Karwicach. Pozostanie zapamiętany jako miłośnik motocykli, wspaniały muzyk, obdarzony pięknym głosem, doskonały przewodnik pielgrzymek. Echo jego śpiewu jeszcze długo będzie brzmialo w naszej kolegiacie.

Biskup Janusz (od 27 sierpnia 2010 r.) – wikariusz.
Urodzony 12 stycznia 1975 r. w Opocznie. Święcenia kapłańskie 16 czerwca 2001 r. Od 2004 r. wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Starachowicach. Imieniny 21 listopada.

Kowalczyk Robert – wikariusz od czerwca 2004 r. do 20 czerwca 2010 r.
Urodzony w 1977 r. Święcenia kapłańskie w 2002 r. Wcześniej w parafii w Kuczkach. Nauczyciel religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Od czerwca 2007 r., po odejściu ks. Grzegorza Biniędy, dyrektor Ośrodka Oświatowo – Wychowawczego „Bartek”. Redaktor naczelny parafialnego pisma „Natanael”. Imieniny 17 kwietnia.
Odszedł do parafii Chrystusa Odkupiciela w Końskich.
Wzór kapłana.

Żak Tadeusz – wikariusz od czerwca 2007 r. do 20 czerwca 2010 r.
Nauczał religię w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Opiekował się ministrantami oraz dziećmi specjalnej troski. Imieniny 28 października.
Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1994 r. od ks. bpa Edwarda Materskiego. Poprzednie parafie: Świętego Krzyża w Ciepielowie, św. Józefa w Goździe, św. Piotra i Pawła w Radoszycach, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozienicach, św. Stefana w Radomiu.
Odszedł do parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach.
Znawca sztuki. Wspaniały kaznodzieja.

Kuleta Andrzej – wikariusz od 2006 r. do 30 kwietnia 2009 r.
Urodzony 10 marca 1967 r. Radoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. Wikariusz w parafii pw. św. Aleksego w Przedborzu (1995 – 1999), pw. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu (1999 – 2006). W naszej parafii od 2006 r. do 30 kwietnia 2009 r. 1 maja 2009 r. objął obowiązki proboszcza w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie. Do końca roku szkolnego uczył religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie i prowadził gimnazjalistów do bierzmowania.
Imieniny 16 maja.

Mąkosa Władysław – (2005 – 2008)
Urodzony 30 stycznia 1978 r w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2002 r. W naszej parafii od 2005 r. do 20 czerwca 2008 r. Przeniesiony do parafii pw. Opieki św. Józefa w Jedlni Letnisko. Przeniesienie go z działu księży pracujących w naszej parafii do działu byłych wikariuszy to smutek po odejściu kogoś bardzo bliskiego, mocno zakorzenionego w sercu. Wielki duchem, zawsze pełen wiary i nadziei, zarażał wszystkich swoim optymizmem i ujmującym, niezapomnianym śmiechem. Wspaniały kaznodzieja, który swoim pięknym, mądrym słowem trafiał do umysłów młodzieży, ale także starszych. Katecheta w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie był dla uczniów kimś więcej, niż nauczyciel. Był wzorem i przewodnikiem.

Binięda Grzegorz (2001 – 2007)
Urodzony 7 października 1970 r. w Ciepielowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. W latach 1995 – 2000 wikariusz w parafii św. Stefana w Radomiu, a w latach 2000 – 2001 w Bazylice Mniejszej Św. Kazimierza w Radomiu. W naszej parafii od czerwca 2001 r. do czerwca 2007 r. Ostatnią mszę niedzielną, już po formalnym przeniesieniu, odprawił 24 czerwca. Przeniesiony do parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach. Wspaniały duszpasterz, niezłomny kapłan, pełen ujmującego optymizmu i szczerości. Faktyczny twórca i dyrektor Ośrodka Oświatowo – Wychowawczego „Bartek”. Uczył religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Kaczkowski Gustaw Urodzony w 1969 r. Święcenia kapłańskie w 1997 r. W naszej parafii od czerwca 2004 r. do czerwca 2007 r. Do Opoczna przyszedł z parafii w Wielkiej Woli. Od nas skierowany do pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Po powrocie z Ukrainy mianowany probszczem w parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Węgrzynie.

Borys Marek Urodzony w 1966 r. Święcenia kapłańskie w 1991 r. W naszej parafii od sierpnia 2004 r. Wcześniej w parafii pw. św. Józefa w Skarżysku Kamiennej.

Suwara Stefan Od czerwca 2004 r. rezydent wspomagający. Przyszedł z parafii w Wierzbicy.

Pater Dariusz Urodzony w 1972 r. Święcenia kapłańskie w 2000 r. Wcześniej w parafii pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu. W naszej parafii od czerwca 2002 r. do czerwca 2004 r. Przeszedł do Przysuchy do parafii pw. św. Jana.

Pacyniak Bogdan Urodzony w 1971 r. Święcenia kapłańskie w 1997 r. W naszej parafii od 2001 r. do czerwca 2004 r. Przeszedł do Zwolenia do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ścierski Zbigniew Urodzony w 1964 r. Święcenia kapłańskie w 1989 r. W naszej parafii od 2001 r.

Marek Kuropieska Urodzony w 1973 r. Święcenia kapłańskie w 1998 r. W naszej parafii od 2000 r.

Wójcik Marek Później proboszczem parafii w Gąsawach Rządowych – do czerwca 2004.

Sionek Robert Później, do stycznia 2003 r. proboszczem w Osinach. Od stycznia 2003 proboszczem w Wyśmierzycach.

Olak Sławomir Urodzony w 1971 r. Święcenia kapłańskie w 1997 r. W naszej parafii od 1999 r. do czerwca 2002 r. Przeniesiony do parafii pw. Świętej Rodziny w Radomiu.

Maciej Kornata Urodzony w 1967 r. Święcenia kapłańskie w 1993 r. W naszej parafii od 1997 r.

Borciuch Piotr Urodzony w 1962 r. Święcenia kapłańskie w 1987 r. W naszej parafii od 1996 r.

Grzegorz Murawski Urodzony w 1965 r. Święcenia kapłańskie w 1992 r. W naszej parafii od 1995 r.

Batorski Ryszard Marian
Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1964 r. Wikariaty w Pawłowie, Osieku, Policznie, Iwaniskach, Radoszycach, pw. Świętej Trójcy w Starachowicach, pw. św. Bartłomieja w Opocznie, Skaryszewie. Samodzielne duszpasterstwo w kaplicy w Grzmucinie. Probostwa w Chobrzanach i od 1991 r. w Siennie. [Gość Niedzielny, R. 2008, Nr 8, dodatek AVE Gość Radomski, s. VIII.]

† Borowiecki Leon 1932–1992.

Ś.p. ks. Leon Borowiecki urodził się 21 grudnia 1932 r. we wsi Klamy w parafii Jasionna. Rodzice Franciszek i Józefa mieli w sumie ośmioro dzieci: czterech synów i cztery córki. Uczęszczał do Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W 1951 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1956 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święcenia skierowany do Skarżyska – do parafii św. Józefa w Bzinie. Po dwóch latach przeniesiony do Staszowa. Następne parafie to Iłża, Magnuszew, Mirzec, Fałków, Gowarczów i Opoczno, skąd odszedł w 1972 r. na probostwo do Kowalkowa. Po 8 latach, w 1980 r. został proboszczem parafii Brzóza, gdzie pracował przez 12 lat, aż do śmierci 26 kwietnia 1992 r. Pochowany został na cmentarzu w swojej rodzinnej parafii Klamy obok swoich rodziców. (Kronika Diecezji Radomskiej, Nr 3 z 2003 r.)

† Jeromin Czesław 1931–2002, kanonik

Urodził się 27 sierpnia 1931 r. w Gulinie jako czwarte z siedmiorga dzieci Antoniego i Anny z domu Kwiecień. Ochrzczony 6 września tr. w Zakrzowie, powiat radomski. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Po drugiej wojnie światowej rodzice przenieśli się do Jedlanki. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. W 1951 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 10 czerwca 1956 r., a wkrótce kapłańskie. Kazanie prymicyjne wygłosił późniejszy biskup sandomierski ks. dr Piotr Gołębiowski. Pierwszą parafią były Kuczki, potem Mniszek, Iłża, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Radom – Glinice, Radom – Najświętszej Marii Panny (obecnie katedra), Opoczno. Potem były probostwa w Gródku i w Kuczkach. Będąc proboszczem w Kuczkach (przez 21 lat) podjął się budowy kościoła w Goździe, co dało możliwość utworzenia nowej parafii, w pobliskich Dróżankach urządził w remizie strażackiej kaplicę filialną, położył polichromię w kościele w Kuczkach oraz wybudował plebanię. Za zasługi i gorliwość został włączony w skład Kapituły Katedralnej Radomskiej. Po utracie wzroku przez ponad 20 lat pracował jako pełnosprawny kapłan. Dwukrotnie był karany przez kolegium za organizowane wycieczki rowerowe z ministrantami. Kochał góry (zdobył górskie odznaki turystyczne dużą srebrną, złotą i za wytrwałość). Zmarł w szpitalu na Józefowie w Radomiu 8 czerwca 2002 r. w wieku 71 lat, w tym w kapłaństwie 47. Pochowany na cmantarzu parafialnym w Jedlińsku. (Kronika Diecezji Radomskiej, Nr 3 z 2003 r.)

Ciejka Stanisław [1957 – 1964] Magister świętej teologii. Urodzony 30 października 1929 roku w Woli Zdakowskiej, parafia Gawłuszowice, w rodzinie wielodzietnej. Jego rodzicami byli Józef i Józefa z Ciejków. Maturę zdał w Mielcu w 1949 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które ukończył przyjmując w dniu 30 maja 1954 roku święcenia kapłańskie w Sandomierzu w bazylice katedralnej.
Na początku pracował jako wikariusz parafii Szewna, potem od 1957 roku w Opocznie także jako wikariusz, w tym samym charakterze od 1964 roku w parafii pod wezwaniem św. Jana w Radomiu, zaś od 24 czerwca 1968 roku pracował w parafii Jasieniec Iłżecki, początkowo jako wikariusz kooperator. Dnia 13 sierpnia 1968 roku z rąk administratora apostolskiego księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego, sługi Bożego, otrzymał nominację na proboszcza parafii Jasieniec Iłżecki, którą przyjął. Sumiennie duszpasterzował do 1986 roku. Od 21 lipca 1986 roku został mianowany proboszczem parafii Św. Wawrzyńca w Kunicach, gdzie posadę proboszcza objął od 3 grudnia 1986 roku. Pracował tam do 2002 roku, po czym złożył rezygnację.
(zob. http://parafia-jasieniec.prv.pl/Proboszczowie/Proboszcz%204.htm)


Poniższe biogramy na podstawie:
Stanaszek Bogdan, Nowakowski Ryszard, Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX i XX w., t. 1, [A-G] Sandomierz 2014, t. 2, [H-Ł], Sandomierz 2015.
Bogdan Marian Jarosz
Posługa w Opocznie: 1978.06.09-1986.10.26
Data i miejsce urodzenia: 1948.09.26 Zatopolice, par. Cerekiew
Rodzice: Stanisław i Marianna z d. Dudela
Młodość: Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Cerekwi (1955-1962), Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Radomiu (1962-1965), Technikum Budowlanego w Radomiu (1965-1968). W czerwcu 1968 uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1968-1974 był alumnem WSD w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 18.11.1973, święcenia kapłańskie 8.06.1974 z rąk bpa P. Gołębiowskiego.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Dąbrowa nad Czarną (22.06.1974), Mirzec (22.02.1976), św. Bartłomieja w Opocznie (9.06.1978). Zmarł w Opocznie 26.10.1986. Pochowany na cmentarzu w Cerekwi.Antoni Lasota
Posługa w Opocznie: 1963.02.22-1965.11.19
Data i miejsce urodzenia: 1930.03.20 Ziemlica, par. Binduga, diec. Łucka
Rodzice: Marcin i Marianna z d. Kuniczuk.
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej w Ziemlicy, gdzie ukończył 4 klasy. W 1943 na skutek mordów Polaków na Wołyniu przez Ukraińców uciekł z rodzicami i przebywał w Dubience nad Bugiem, a następnie we wsi Białobrzegi, par. Chotcza. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Woli Soleckiej, gdzie ukończył 5. klasę. W 1944, na skutek działań wojennych nad Wisłą, opuścił Białobrzegi i do wycofania się Niemców ukrywał się w lasach i wioskach. Jesienią 1944 przybył do Gozdawy par. Krępa i tam ukończył 6. klasę Szkoły Powszechnej. W latach 1945 - 1949 uczył się w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Siennie. 24.05.1949 uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1949-1954 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu 8.12.1953, kapłańskie 30.05 1954 z rąk bpa J. Lorka.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Lipa (7.07.1954), Lasocin (15.09.1956), Suchedniów (3.07.1958), Kuczki (5.06.1961), Opoczno (22.02.1963), Gielniów (20.11.1965), Wiśniowa (1.07.1967). Proboszcz par. Wiśniowa (28.07.1967). Zmarł w Wiśniowej 17.11.1999. Pochowany na tamtejszym cmentarzu.Edmund Kazik
Posługa w Opocznie: 1960.12.09-1961.08.11
Data i miejsce urodzenia: 1934.06.16 Starzechowice, par. Fałków
Rodzice: Leon i Teodora z d. Waszczyk
Młodość: Ukończył Szkołę Powszechną w Fałkowie (1947), był uczniem Gimnazjum Biskupiego w Ornecie w diecezji warmińskiej (1947-1948), alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1949-1952). W latach 1952-1957 alumn WSD w Sandomierzu. Święcenia diakonatu 10.03.1957, kapłańskie 16.06.1957 z rąk bpa J. Lorka.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Pionki (18.08.1957), Sienno (27.06.1960), Opoczno (9.12.1960), Jastrząb (12.08.1961), Ćmielów (25.08.1962), Nowa Słupia (26.06.1963). Od 1963 w stanie świeckim.Marian Ludwiński
Posługa w Opocznie: 1958..09.25-1962.07.11
Data i miejsce urodzenia: 1930.07.16 Radom
Rodzice: Roman i Stanisława z d. Kornatowska
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej im. Władysława Syrokomli w Radomiu (1937-1945), Gimnazjum i Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu (1945-1950). W latach 1950-1955 był alumnem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 12.12.1954 z rąk bpa J. Lorka, a kapłańskie 29.05.1955.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Głowaczów (8.07.1955), Opoczno (25.09.1958), NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (12.07.1962), NSJ w Radomiu (12.09.1964), Kazanów Konecki (6.03.1971). Od 1971 należał do Rady Kapłańskiej Diecezji Sandomierskiej. Proboszcz par. Kazanów Konecki (6.11.1971). Wicedziekan dekanatu koneckiego (1978). Zmarł 1.01.1986 w Kazanowie Koneckim na zawał serca. Pochowany na cmentarzu w Radomiu przy ul. Duszyńskiego.Stanisław Dudela
Posługa w Opocznie: 1950.10.31-1955.01.13
Data i miejsce urodzenia: 1915.12.05 Chruścice, parafia Cerekiew
Rodzice: Franciszek i Ewa z d. Warchoł
Młodość: Uczęszczał do miejscowej Szkoły Powszechnej, którą ukończył w 1926. Następnie był uczniem Gimnazjum im. Chałubińskiego w Radomiu (do 1933) i alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1933-1936). Po maturze wstąpił do WSD w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 15.12.1940, a święcenia kapłańskie 10.05.1941 z rąk bpa J. Lorka.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w parafii św. Teresy w Radomiu (10.06.1941). W 1942 przebywał na urlopie zdrowotnym (kuracja w Krynicy). Następnie do 05.1942 pomagał w duszpasterstwie w Baćkowicach. Następnie został wikariuszem w Pionkach (31.07.1942), wikariuszem i prefektem w Wierzbniku (parafia Trójcy Świętej w Starachowicach, 19.06.1950), Opocznie (31.10.1950), parafii Opieki NMP w Radomiu (14.01.1955). Zmarł 15.02.1982 w Radomiu. Pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Cerekiew.Stanisław Flont
Posługa w Opocznie: 1950.08.22-1950.10.08
Data i miejsce urodzenia: 1905.10.04 Radom, par. NSJ
Rodzice: Jan i Rozalia z d. Rędzina
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej im. Kasy Przemysłowców w Radomiu. W latach 1918-1925 uczęszczał do Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Od 1925 do 1928 był alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a od 1928 do 1933 alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 22.01.1933, a święcenia kapłańskie 19.02.1933 z rąk bpa W. Jasińskiego.
Posługa kapłańska: Wikariusz par. Połaniec (19.02.1933), prefekt w Szkole Powszechnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (29.11.1933) i tam również wikariusz (27.10.1939), wikariusz par. Opoczno (22.08.1950), Wierzbnik (9.10.1950). Prefekt w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Mariówce (30.04.1951). Wikariusz par. NSJ w Radomiu (9.09.1952). Zmarł na skutek wypadku samochodowego w drodze z Warszawy do Radomia 30.10.1954.

W latach 1938-1939 z dojazdu studiował pedagogikę na KUL w Lublinie. Otrzymał stopień magistra teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (10.05.1950). W 1949 UB zarzucało mu wrogie wystąpienia i aktywną pracę z Sodalicją Mariańską. Nie podpisał tzw. apelu sztokholmskiego. Nie dopuszczono go do ślubowania w 1953. Atakowano go w prasie. [Nauczyciel tajnego nauczania, zob. http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=38&sub=854]

Stefan Goliński
Posługa w Opocznie: 1946.07.13-1952.11.12
Data i miejsce urodzenia: 1906.10.20 Grójec
Rodzice: Stanisław i Władysława z d. Sikorska
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej w Grójcu, Gimnazjum Koedukacyjnym w Grójcu (1922-1926). 22.06.1926 uzyskał świadectwo ukończenia VI klasy. W latach 1929-1934 był alumnem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 26.11.1933, kapłańskie 29.06.1934 z rąk bpa W. Jasińskiego.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Lipsko (16.07.1934), Odrzywół, Kowala (16.07.1936), Ostrowiec Świętokrzyski NSJ (17.06.1942), Opoczno (13.07.1946) i administratorem tej parafii (13.11.1952). Proboszcz par. w Mninie (4.12.1954), wicedziekan dekanatu radoszyckiego (24.03.1966), proboszcz w Koprzywnicy i dziekan dekanatu koprzywnickiego (11.07.1973). Był deputatem do spraw gospodarczych Seminarium Duchownego w Sandomierzu (16.09.1974). Przeszedł na emeryturę (20.07.1990) pozostając jako rezydent w Koprzywnicy. Zmarł 9.09.2001 w Koprzywnicy. Pochowany na miejscowym cmentarzu.

W Mninie wybudował kościół. W Koprzywnicy wybudował dzwonnicę i odnowił kościół. Zbudował kaplicę w Postronnej (1980-1990). Był kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Sandomierzu (24.01.1976).

Julian Kwaśniak
Posługa w Opocznie: 1942.04.20-1948.06.14
Data i miejsce urodzenia: 1904.03.05 Jedlanka, par. Zwoleń
Rodzice: Jan i Antonina z d. Zdrzalik
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej w Zwoleniu (1914-1417), Gimnazjum im. Chałubińskiego w Radomiu (1917-1925), gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Alumn WSD w Sandomierzu (1926-1930). Święcenia diakonatu 7.12.1930, kapłańskie 14.12.1930 z rąk bpa W. Jasińskiego.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Brzóza (15.12.1930), Białaczów (2.01.1932), Wąchock (23.06.1933), Nowa Słupia (6.05.1941), Opoczno (20.04.1942). Proboszcz par. w Sulejowie (14.06.1948), w Rajcu (30.05.1960). Zmarł nagle 13.05.1964 w Rajcu (wylew krwi do mózgu). Pochowany na cmentarzu parafialnym w Zwoleniu.Franciszek Bartczak
Posługa w Opocznie: 1939.07.13-1944.00.00
Data i miejsce urodzenia: 1908.07.04 Łódź
Rodzice: Marceli i Stanisława z d. Domańska
Młodość: Ukończył Szkołę Powszechną w Łodzi (1922). W 1923 podjął naukę w Zakładzie Krawieckim Braci Dolorystów "Towarzystwo Przyszłość" w Łodzi i równocześnie uczył się w gimnazjum wieczorowym (bez praw państwowych). Ukończył VI klasę Gimnazjum w Piotrkowie. Uczył się w Kolegium Misyjnym w Zduńskiej Woli. Ukończył Prywatne Gimnazjum Męskie Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu (27.05.1931). Studiował w WSD w Sandomierzu (1931-1936). Święcenia diakonatu przyjął 21.06.1936, a kapłańskie 28.06.1936 z rąk bpa J. Lorka.
Posługa kapłańska: Wikariusz w parafii Olbierzowice (4.07.1936), Lipa (2.07.1938), Opocznie (13.07.1939), tu pracował również jako prefekt szkoły podstawowej, Skórkowice (1944-1945). Podjął pracę w diecezji łódzkiej (1945-1947) i w diecezji włocławskiej. Proboszcz w parafii Tokary (1948-1956), Lubastowie koło Koła (1956-1983). W latach 1983-1988 przebywał w Radomiu, pomagał w parafii NSJ. Tam zmarł 9.01.1988.

W 1939 r. zamierzał przenieść się do diecezji włocławskiej. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień magistra prawa (1949). W parafii Tokary wybudował kościół filialny w Głuchowie.

Stanisław Kozłowski
Posługa w Opocznie: 1932.06.16-1932.08.19
Data i miejsce urodzenia: 1900.09.22 Surochcice k. Sandomierza
Rodzice: Szczepan i Apolonia z d. Stępień
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej w Sandomierzu (1908-1911), Gimnazjum w Sandomierzu (1911-1914, 1915-1921). W listopadzie 1918 uczestniczył w akcji rozbrajania Austriaków w Sandomierzu. Pełnił również służbę wartowniczą w mieście. Od sierpnia do września 1920 brał udział jako ochotnik w wojnie z bolszewikami. W październiku 1921 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, ale przerwał je po miesiącu. W latach 1921-1925 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu 28.03.1925, kapłańskie 31.05.1925 z rąk bpa P. Kubickiego.
Posługa kapłańska: Prefekt Szkoły Powszechnej w Radomiu (25.06.1925), prefekt Szkoły Powszechnej w Radomiu-Glinicach (1925-1927). W latach 1927-1932 studiował historię kościoła na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał doktorat teologii. Mianowany wikariuszem w Opocznie (16.06.1932), prefektem Szkoły Powszechnej w Końskich (20.08.1932), prefektem Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu (15.09.1933). Proboszcz w par. Nieznamierowice (7.10.1936), NSJ w Skarżysku Kamiennej (1.09.1945), Iwaniskach (8.10.1957). Od 12.06.1958 rezydent w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. Zmarł 8.11.1959 w szpitalu w Kłodzku, w drodze na kurację w Lądku Zdroju. Pochowany na cmentarzu św. Pawła w Sandomierzu.

W 1954 władze państwowe promowały go na proboszcza par. w Przytyku na miejsce ks. S. Sudeckiego, którego planowały usunąć.

Adam Aleksiejewicz
Posługa w Opocznie: 1920.04.28 – 1925.03.09
Data i miejsce urodzenia: 1894.11.20 Iłża
Rodzice: Antoni i Franciszka z d. Hunter
Młodość: Ukończył Szkołę Powszechną w Iłży (1907), Gimnazjum w Radomiu (20.08.1911) i wstąpił do Seminarium Duchownego w Radomiu. Święcenia diakonatu 1.04.1917, a kapłańskie 2.06.1917 z rąk bpa M. Ryxa.
Posługa kapłańska: Wikariusz w Łoniowie (18.07.1917), Łagowie Opatowskim (6.06.1918), Solcu (25.11.1918), Opocznie (28.04.1920). Proboszcz w Kunicach (10.03.1925), Goźlicach (5.12.1935), Odechowie (6.02.1943), Klimontowie (24.08.1950). Wicedziekan koprzywnicki (30.09.1954). Proboszcz w Białaczowie (24.08.1956). Zmarł 25.01.1959. Pochowany w Radomiu.

W październiku 1922 został prezesem Towarzystwa Ratunkowego „Samarytanin” w Opocznie (na miejsce ks. Antoniego Prigla). Założył schronisko dla sierot. W latach 1925-1927 zbudował kościół w Kunicach i zakupił do niego wyposażenie. W 1946 r. władze podejrzewały go o wspieranie podziemia niepodległościowego- udzielał na plebanii gościny oddziałowi ppor. Włodzimierza Kozłowskiego (ps. „Orion”). W Odechowie doszło do starcia partyzantów z funkcjonariuszami UB.

Stanisław Głąbiński
Posługa w Opocznie: 1917.06.16-1917.xx.xx
Data i miejsce urodzenia: 1892.11.07 Osówka, par. Sienno
Rodzice: Antoni i Marianna z d. Stańkowska
Młodość: Uczył się prywatnie w domu rodzinnym, w Progimnazjum Męskim w Sandomierzu (1903-1908), Gimnazjum Męskim w Radomiu (1908-1909), gdzie 5.06.1909 uzyskał świadectwo ukończenia V klasy. W latach 1909-1914 był alumnem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 17.01.1915, a kapłańskie 21.03.1915 z rąk bpa M. Ryxa.
Posługa kapłańska: Jako wikariusz pracował w par. Jastrząb (31.03.1915), Stromiec (19.11.1915), Opoczno (16.06.1917). W latach 1917-1919 studiował na uniwersytecie w Insbrucku , a następnie 1919-1921 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 11.03.1921 otrzymał stopień doktora teologii. 21.05.1921 został administratorem w Wielkiej Woli. Następnie prefekt w Szkole Handlowej w Radomiu (27.07.1922), Gimnazjum w Kozienicach (25.06.1925) i Gimnazjum w Skarżysku Kamiennej (25.06.1927), skąd odszedł na skutek konfliktu z dyrekcją. Proboszczem był w par. Radom NSJ (18.10.1930), Błotnica (15.07.1940). Zmarł nagle 6.09.1965 w Błotnicy. Pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Represjonowany przez władze komunistyczne. Od 16.02. do 29.04.1946 przebywał w więzieniu WUBP w Kielcach za opór przeciwko obowiązkowym dostawom i kontakt z oddziałem podziemia niepodległościowego dowodzonym przez ppor. S. Bembińskiego ps. "Harnaś". Władze dwukrotnie nie zgodziły się na mianowanie go dziekanem dekanatu jedlińskiego (3.07.1954 i 09.1955). Wybudował w stanie surowym kościół NSJ w Radomiu.

Poniżej zdjęcia grobu ks. Stanisława Głąbińskiego na cmentarzu w Błotnicy. Zdjęcia zostały zrobione 2.04.2006 r.
Grobowiec na cmentarzu w Błotnicy
Płyta nagrobna na cmentarzu w Błotnicy

Stanisław Kowalczewski
Posługa w Opocznie: 1916.07.23-1917.06.17
Data i miejsce urodzenia: 1888.04.22 Ożarów
Rodzice: Szymon i Franciszka z d. Adamska
Młodość: Uczył się w Szkole Powszechnej w Ożarowie (1894-1898), Progimnazjum w Sandomierzu (1898-1904), prywatnie w Kielcach (1904-1905). W 1905 otrzymał świadectwo dojrzałości Gimnazjum Męskiego w Kielcach. Alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1905-1911). Święcenia diakonatu (19.03.1911), kapłańskie (16.07.1911) przyjął z rąk bpa M. Ryxa.
Posługa kapłańska: Jako wikariusz pracował w par. Krępa (12.04.1911), Staszów (29.09.1911), Wąchock (30.05.1913), Opoczno (23.07.1916), św. Jana w Radomiu (18.06.1917). Proboszcz par. Jasionna (19.07.1919), Pawłowice (23.06.1933), Kurozwęki (10.08.1936), Łagów Opatowski (22.01.1943). Dziekan dekanatu słupieckiego (4.03.1943). Zmarł 25.07.1944 w Łagowie Opatowskim na tyfus plamisty. Pochowany na tamtejszym cmentarzu.

W 1927 należał do rady gminy w Białobrzegach. Dążył do ponownego otwarcia szkoły w Jasionnej i dokończenia budowy szosy z Wyśmierzyc do Białobrzegów. 24.04.1935 został członkiem Zarządu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji Sandomierskiej.

Władysław Dukielski
Posługa w Opocznie: 1910.12.13-1915.09.09
Data i miejsce urodzenia: 1883.09.13 Ostrowiec Świętokrzyski
Rodzice: Wincenty i Maria z d. Kaczmarska
Młodość: Uczył się w Szkole Elementarnej w Radomiu. W latach 1893-1901 uczęszczał do Progimnazjum w Sandomierzu. Alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1901-1906). Święcenia diakonatu przyjął 23.02.1906, a święcenia kapłańskie 6.06.1907 z rąk bpa S. Zwierowicza.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w parafii Staszów (24.06.1907), Wojciechówka (10.10.1907), Szewna (11.10.1909), Opoczno (13.12.1910), Radom (10.09.1915). Zmarł 23.07.1918 w Radomiu.

10.04.1917 został członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji Sandomierskiej.

Wacław Kosiński
Posługa w Opocznie: 1906.02.05-1909.09.12
Data i miejsce urodzenia: 1882.09.21 Dzięki, par. Wiązownica
Rodzice: Józef i Janina z d. Ducimów
Młodość: Uczył się prywatnie w domu rodzinnym, w Męskim Progimnazjum w Sandomierzu (1896-1899), gdzie ukończył 4 klasę. W latach 1899-1905 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu 9.04.1905, kapłańskie 2.07.1905 z rąk bpa S. Zwierowicza.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem par. Góry Wysokie (11.08.1905), Opoczno (5.02.1906), Iwaniska (13.09.1909). W latach 1909-1913 odbywał studia z literatury polskiej na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Administrator parafii Smogorzowie (13.01.1913). Wikariusz parafii Iłża (23.01.1913). Profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu (14.08.1913). Wykładał przez 16 lat homiletykę, pedagogikę, literaturę polską, przejściowo nauczał języka niemieckiego, socjologii i katechetyki. Uzyskał doktorat filozofii we Fryburgu Szwajcarskim. Jako profesor seminarium był także administratorem parafii (dojeżdżał tam okazjonalnie): Niekrasów (8.05.1920), Szumsko (23.09.1920), Brzóza (5.11.1926). Ponadto pracował jako prefekt Seminarium Nauczycielskiego w Sandomierzu (23.09.1925). Został proboszczem par. Skaryszew (8.07.1929), św. Jana w Radomiu (15.12.1930). Dziekan dekanatu radomskiego (20.01.1931). W listopadzie znalazł się w gronie 6 księży wyznaczonych przez biskupa do sprawowania rządów w diecezji na wypadek swojego aresztowania. Zmarł 24.12.1953 w Radomiu w Szpitalu św. Kazimierza. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Radomiu.

Napisał ok. 100 artykułów i książek. Był redaktorem "Kroniki Diecezji Sandomierskiej" (1919-1930), współredaktorem "Przeglądu Homiletycznego" (1923-1939). W 1931 zaproszony do współpracy z komitetem redakcyjnym "Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego". W latach 1934-1953 sędzia prosynodalny Sądu Biskupiego. Współorganizował Kongres Eucharystyczny w Radomiu (27-29.06.1932). Doprowadził do wybudowania Domu Katolickiego. W 1932 wraz z ks. W. Granatem zorganizował oddział parafialny "Caritas". Sprzyjał planom utworzenia nowej parafii pw. św. Teresy. W okresie wojny często interweniował w obronie ludności miasta. Uratował od zniszczenia księgozbiór Hempla, przechowując go na plebanii. 22.10.1950 aresztowany przez UB i przewieziony do Kielc. W areszcie tamtejszego WUBP przesiedział do początku marca 1951. Oskarżono go o współpracę z Niemcami i szkalowanie ZSRR. (W prasie okupacyjnej znalazła się jego wypowiedź na temat zbrodni katyńskiej.) Wojskowy Sąd Rejonowy uniewinnił go 4.04.1951. Kanonik honorowy (9.09.199), gremialny (28.02.1938) kapituły katedralnej w Sandomierzu.

Jan Kołda
Posługa w Opocznie: 1896.09.25-1897.05.28
Data i miejsce urodzenia: 1867.05.14 Łączna, par. Wzdół
Rodzice: Maciej i Marianna z d. Dulęba
Młodość: Uczył się w domu rodzinnym. W Progimnazjum Męskim w Sandomierzu (1879-1884), Gimnazjum Męskim w Radomiu (1884-1886), gdzie ukończył 6 klasę. W latach 1886-1891 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu 29.12.1890, kapłańskie 30.08 1891 z rąk bpa A. Sotkiewicza.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem par. Sienno (31.08.1891), Opoczno (25.09.1896), Bałtów (29.05.1897), św. Jana w Radomiu (9.11.1897), Brzeźnica (28.02.1901). Został administratorem par. Ćmińsk (20.10.1901), Odrzywół (6.09.1906), Libiszów (13.08.1907). Zmarł 13.03.1919 w Libiszowie na tyfus plamisty. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Libiszowie.Teodor Janowski
Posługa w Opocznie: 1885.07.02-1890.03.25
Data i miejsce urodzenia: 1858.03.28 Mikułowice, par. Wójcin
Rodzice: Leon i Józefa z d. Rzewniecka
Młodość: Pochodził ze stanu szlacheckiego. Uczył się w domu rodzinnym. W 1861 rodzice przenieśli się do Zmożnej Woli koło Piotrkowa Trybunalskiego. Uczęszczał do Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim (1872-1878). W latach 1878-1880 był alumnem Seminarium Duchownego w Warszawie. Kolejny rok spędził w domu rodzinnym. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1881-1884). Święcenia diakonatu przyjął 8.03.1884, a kapłańskie 29.06.1884 z rąk bpa A. Sotkiewicza w Sandomierzu.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Waśniów (12.09.1884), Opoczno (2.07.1885), Zwoleń (26.03.1890), Ciepielów (22.12.1890). Był administratorem w par. Tarczek (16.04.1895), Góry Wysokie (5.02.1901), Tarłów 18.03.192), Wiśniowa (4.07.1904), Chełmce (16.01.1905), Piekoszów (4.06.1909), Był proboszczem w Klwowie (9.06.1921), Połańcu (29.05.1925). Zmarł 7.02.1936 w Połańcu i tam został pochowany.

Jako wikariusz w Opocznie został skazany przez gubernatora radomskiego 4.11.1887 na 25 rubli kary za komentarz wygłoszony do rekrutów, że powołanie do wojska to kara Boska. W 1888 i 1889 nie chciał spowiadać dwóch kobiet, które wychodziły za mąż za strażników rosyjskich. Z tego powodu władze nie wyraziły zgody na mianowanie go proboszczem w Bogorii. W 1927 w wyborach samorządowych został wybrany radnym w Połańcu. W 1924 został upomniany przez biskupa za pobieranie wygórowanych opłat za posługi duszpasterskie. Atakowała go z tego powodu prasa.

Edward Ellert
Posługa w Opocznie: 1880.10.19-1881.05.01
Data i miejsce urodzenia: 1857.10.13 Radom, par. św. Jana
Rodzice: Adam i Weronika z d. Kułasiewicz
Młodość: Uczył się w szkole Schulza w Radomiu, a od 1869 do 1873 w Gimnazjum w Radomiu (ukończył IV klasę). W latach 1873-1880 był alumnem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 18.10.1880 z rąk bpa J. Juszyńskiego.
Posługa kapłańska: Jako wikariusz pracował w parafiach: Opoczno (19.10.1880), Jastrząb (2.05.1881), Iłża (17.12.1881), Przedbórz (19.05.1882), Skarżysko Kościelne (6.06.1884), Iwaniska (18.08.1884), Rytwiany (23.11.1885), Sienno (15.06.1886), Jedlnia (2.07.1887), Bliżyn (17.05.1889), Końskie (28.10.1890), Stromiec (2.12.1891), Nowa Słupia (6.12.1892), Mirzec (26.08.1893), Zemborzyn (20.10.1894). Administrator par. Jankowice Sandomierskie (8.08.1896). Zmarł w Jankowicach (7.06.1910).

Władze rosyjskie ukarały go grzywną 25 rubli za poświęcenie kamienia pod figurę Pana Jezusa bez ich zezwolenia (27.07.1902).

Andrzej Baltyn
Posługa w Opocznie: 1875.10.13 - 1880.07.19
Data i miejsce urodzenia: 1848.11.25 Dębno, par. Raków
Rodzice: Antoni i Marianna z d. Czech
Młodość: Uczęszczał do miejscowej Szkoły Elementarnej. Przez rok uczył się prywatnie u ks. A. Grabdzińskiego. W latach 1864-1868 uczęszczał do Szkoły Wydziałowej w Pińczowie, a następnie ukończył IV klasę Progimnazjum w Sandomierzu (17.06.1869) i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu 30.11.1873, kapłańskie 20.12.1873 z rąk bpa J. Juszyńskiego. Na ostatnim roku studiów seminaryjnych był równocześnie wikariuszem katedralnym w Sandomierzu.
Posługa kapłańska: Wikariusz w Głowaczowie (8.02.1875), Opocznie (13.10.1875). Administrator parafii w Grzegorzów (20.07.1880), Bardo (10.09.1883), Chełmce (27.06.1892), Mnin (16.08.1899), Krępa Kościelna (26.08.1907). Zmarł 16.07.1925 na statku w drodze powrotnej z Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Krępie Kościelnej.Antoni Długosz
Posługa w Opocznie: 1873.01.30-11.05.1875
Data i miejsce urodzenia: 1844.05.20 Jagnin, parafia Strzyżowice
Rodzice: Wojciech i Marianna z d. Szczęsna
Młodość: Uczył się w domu rodzinnym. Wstąpił do klasztoru reformatów w Stopnicy, gdzie przebywał 3 lata. Alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1863-1871). Święcenia diakonatu 12.03.1871, kapłańskie 19.03.1871 z rąk bpa J. Juszyńskiego.
Posługa kapłańska: Wikariusz w parafiach: Sandomierz katedra (5.05.1871), Opoczno (30.01.1873) i Janowiec (12.05.1875). Administrator parafii w Gródku (18.04.1883). Proboszcz parafii w Ciepielowie (3.05.1901). Zmarł w Ciepielowie i tam pochowany.Piotr Górski
Posługa w Opocznie: 1866.10.20-1873.01.29
Data i miejsce urodzenia: 1843.02.20 Sandomierz
Rodzice: Ludwik i Michalina z d. Tomalska
Młodość: Uczył się w Szkole Elementarnej w Sandomierzu. W 1860 ukończył Szkołę Powiatową w Sandomierzu. W latach 1860-1866 był alumnem Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Pracował w Konsystorzu Biskupim w kancelarii (1860-1862). Święcenia diakonatu przyjął 10.04.1866, a kapłańskie 16.04.1966 z rąk bpa J. Juszyńskiego.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w katedrze w Sandomierzu (30.06.1866), w Opocznie (20.10.1866), ponownie w katedrze sandomierskiej oraz urzędnikiem Stanu Cywilnego (30.01.1873). Został proboszczem par. Wójcin (27.06.1873), Wąchock (8.11.1889), św. Jana w Radomiu i dziekanem dekanatu radomskiego (2.05.1907). Zmarł 26.07.1930 w Radomiu.

26.09.1918 mianowany sędzią prosynodalnym Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Prowadził prace remontowe w kościele Św. Trójcy w Radomiu. Otrzymał godność kanonika kapituły opatowskiej (1894), kanonika gremialnego (1899), prałata (1912), dziekana kapituły katedralnej w Sandomierzu (1917). W 1921 został protonotariuszem apostolskim.

Karol Bogdański
Posługa w Opocznie: 1846 - 1848
Data i miejsce urodzenia: 1821.01.28 Połaniec
Rodzice: Franciszek i Tekla z d. Jungiewicz
Młodość: W latach 1835-1839 uczył się w Szkole Powiatowej w Sandomierzu. Po jej ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 21.07.1844.
Posługa kapłańska: Wikariusz w parafii Szydłowiec (1844-1845), Osiek (1845-1846), Opoczno (1846-1848), wikariusz i mansjonarz w Bodzentynie (styczeń 1848). Proboszcz parafii Świętomarze (1858), gdzie duszpasterzował 23 lata. Zmarł 8.01.1881.Wojciech Drążkiewicz
Posługa w Opocznie: 1840-1854.05.30
Data i miejsce urodzenia: 1818.04.23
Rodzice:
Młodość: Uczył się w Gimnazjum w Kielcach. W latach 1836-1840 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie 20.10.1840.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem i prefektem w Opocznie (1840-1854). Proboszcz parafii Opoczno (31.05.1854). Wicedziekan (1862) i dziekan (1863) dekanatu opoczyńskiego. Zmarł 21.09.1873 w Opocznie i tu pochowany.

Kanonik honorowy kapituły katedralnej w Sandomierzu (1862).

Piotr Kowalewski
Posługa w Opocznie: 1839-1840
Data i miejsce urodzenia: 1816.03.08 Huta Wrącka
Rodzice:
Młodość: Uczył się w Szkole Powiatowej w Sandomierzu (1825-1803), w domu rodzinnym w Hucie Myśliszewskiej koło Radomia (1830-1836). W latach 1836-1839 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 25.07.1839.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Opoczno (1839-1840) i Zwoleń (1841-1842). Administratorem par. Wrzos (1842-1847), Gliniany (1847-1848). Wikariuszem par. Łoniów (1848-1851), Wzdół (1851), Szewna (1851-1852). W 1852 przebywał w klasztorze Reformatów w Sandomierzu. W latach 1852-1854 był duszpasterzem w par. Sulisławice. W 1854 administratorem par. Wiśniowa. Zmarł 7.08.1854 w Wiśniowej.Antoni Brzyski
Posługa w Opocznie: 1834-1836
Data i miejsce urodzenia: 1806.06.06 Szydłowiec
Rodzice: Sylwester i Helena z d. Pieniążek
Młodość: Uczył się w Szkole Elementarnej w Szydłowcu, a w latach 1819-1828 w Szkole Wydziałowej w Wąchocku i Szkole Wojewódzkiej w Radomiu. W latach 1824-1828 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie 20.09.1828 z rąk bpa A. Dobrzańskiego.
Posługa kapłańska: Wikariusz parafii Trójca (1828-1830), Zwoleń, Skaryszew (1830), Wzdół (1830-1834), Opoczno (1834-1836). W Opocznie był także nauczycielem religii w Szkole Elementarnej. Proboszcz w Białobrzegach Opoczyńskich (1837-1855), Wierzbicy (1855-1873), Wolanowie (1873-1883). Zmarł 12.12.1883 w Wolanowie.

14.04.1864 został aresztowany przez władze carskie i wywieziony do więzienia w Radomiu wraz z wikariuszem i prebendarzem z Wierzbicy ks. Mateuszem Kasprzyckim. Podejrzewano go o udział w powieszeniu przez powstańców mieszkańca Wierzbicy Franciszka Nowaka, głoszenie nieprawomyślnych kazań, stawianie rewolucyjnych krzyży i przechowywanie powstańców. Z braku dowodów został zwolniony.

Jan Chryzostom Dąbrowski
Posługa w Opocznie: 1832-1834
Data i miejsce urodzenia: 1810.01.19 Bodzentyn
Rodzice: -
Młodość: W latach 1827-1832 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu i Seminarium Głównego w Warszawie. Święcenia kapłańskie 19.02.1832.
Posługa kapłańska: Kaznodzieja i mansjonarz w Opocznie (1832-1834), wikariusz parafii Wzdół (1834-1836). Od 1836 profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu i wicerektor (1840). W 1845 został cenzorem ksiąg o treści religijnej. Proboszcz parafii Kiełczyna (1843), Kunów (1846). Dziekan dekanatu kunowskiego (1856-1861). W 1862 otrzymał upomnienie za udział w manifestacjach patriotycznych. Powodem poświęcenie przez niego krzyża wzniesionego na rynku w Ćmielowie z ofiar mieszkańców. Za wspieranie powstania aresztowany 1.03.1863 w Kunowie wraz z młodszym bratem Antonim Chryzostomem. Przewieziono ich do Opatowa. W jego mieszkaniu znaleziono kilka kul, patronów i miarkę do prochu. Po 3-tygodniowym śledztwie skazany na zamieszkanie w guberni orenburskiej. Wysłano go tam z 29 partią 23.04.1863. Na Syberii przebywał do 1870. Władze rosyjskie skierowały go do diecezji płockiej, gdzie pracował w latach 1871-1872. Ze względu na wyczerpanie w latach 1872-1887 mieszkał w Nietulisku Dużym u swej siostry, służąc pomocą duszpasterską w parafii Kunów. Władze rosyjskie nie zgodziły się, by został proboszczem w Waśniowie lub objął inną placówkę w diecezji sandomierskiej. Zmarł 22.01.1887 w Nietulisku. Pochowany na cmentarzu w Kunowie.

Parafianie wznieśli na cmentarzu kamienny krzyż upamiętniający ks. Antoniego Dąbrowskiego i ks. Jana Chryzostoma Dąbrowskiego. W 1845 otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

Jan Dulnicki
Posługa w Opocznie: 1818-1824
Data i miejsce urodzenia: 1785.10.18 Królewice, par. Miedzierza
Rodzice:
Młodość: Uczył się w Szkole Elementarnej w Opocznie i w Gimnazjum w Radomiu u oo. pijarów. W 1805 wstąpił do zgromadzenia księży filipinów. W Seminarium Duchownym w Kielcach studiował filozofię i teologię. Przyjął święcenia kapłańskie 2.12.1809.
Posługa kapłańska: W latach 1809-1816 przebywał w klasztorze księży filipinów w Studziannie. Od 1816 do 1817 kaznodzieja w Klwowie. W latach 1818-1824 wikariusz w Opocznie. W latach 1824-1844 proboszcz par. Sławno, a następnie w Skórkowicach. Zmarł 23.08.1851 w Skórkowicach.Franciszek Janiszewski
Posługa w Opocznie: 1815-1818
Data i miejsce urodzenia: 1872.10.04 Topola k. Łęczycy
Rodzice:
Młodość: Uczył się w szkole pijarów w Radomiu oraz Kielcach. W latach 1804-1806 był alumnem Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 1806.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Gowarczów (1806-1815), mansjonarzem, kaznodzieją i wikariuszem par. Szydłowiec i Opoczno (1815-1818). Proboszcz par. Petrykozy (1818-1853). Zmarł 14.02.1853 w Petrykozach.Jerzy Kwaśniewski
Posługa w Opocznie: 1780-1800
Data i miejsce urodzenia: 1754.04.24 Bielawy k. Łęczycy
Rodzice:
Młodość: Uczył się w Szkole Pijarów w Łowiczu. U oo. Pijarów w Warszawie studiował filozofię. Alumn Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Łowiczu (1777-1779). Przyjął święcenia kapłańskie 18.12.1779 w Łowiczu.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem par. Drzewica (1779-1780), kaznodzieją w par. Opoczno (1780-1800). Proboszcz par. Odrzywół (1800-1828). Rezydent w par. Odrzywół (1828-1830). Zmarł 1830 w Odrzywole. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Odrzywole.

Był kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Sandomierzu.

Filip Jakub Gromliński
Posługa w Opocznie: ?
Data i miejsce urodzenia: 1764.05.01 Kutno
Rodzice:
Młodość: Uczył się u pijarów w Łowiczu. W 1788 ukończył Seminarium Duchowne w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 18.10.1788.
Posługa kapłańska: Był wikariuszem w par. Goszczyn, kaznodzieją w Drzewicy, wikariuszem w Opocznie. Był proboszczem w par. Głowaczów (7 lat), Sołek (7 lat), Drzewica (1822-1839). Zmarł 19.12.1839 w Drzewicy.