Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest sobota, 02 lipca 2022 r. godz. 2:52
Aktualności

Ogoszenia parafialne na 18. Niedziel Zwyk
6 sierpnia 2017 r.

 • We wtorek popoudniowa msza wita u w. Marii Magdaleny.

 • W te dni przez teren naszej parafii przejd nastpujce pielgrzymki:
  • we wtorek do Dzielnej ok. godz. 1700 przyjdzie na nocleg Pielgrzymka Drohiczyska;
  • w rod rano przez Adamw, Karwice i Sitow przejdzie Pielgrzymka Biaostocka;
  • w rod okoo poudnia zatrzyma si w Woli Zanej na odpoczynek Pielgrzymka Misjonarzy witej Rodziny (ta dawna Grupa ks. Jerzego Sotysiaka);
  • w rod po poudniu przejdzie przez Wol Zan od strony Libiszowa Pielgrzymka Rodzin z diecezji warszawsko – praskiej poczona z Pielgrzymk Straakw, a nastpnie zatrzyma si na odpoczynek po godz. 1800 przy naszym kociele i uda si na nocleg do Ogonowic.
  Bardzo prosimy o yczliwe przyjcie pielgrzymw i w miar swoich moliwoci o ich bezinteresowne ugoszczenia.

 • Nasza opoczyska pielgrzymka rozpocznie si msz wit odprawion w kociele Podwyszenia Krzya witego w rod o godz. 800. Tej mszy witej bdzie przewodniczy ksidz biskup radomski Henryk Tomasik.
  Nasza grupa w tej Pielgrzymce to Grupa nr 2. Tworz j nasza parafia i parafia Libiszw. Tej grupie bd przewodniczyli: nasz ksidz ukasz i ksidz proboszcz z Libiszowa. Zapisy na pielgrzymk przy kancelarii dzi po kadej mszy witej i jutro oraz we wtorek w godz. od 800 do 1000 i od 1600 do 1830 i w dniu wyjcia Pielgrzymki.

 • W zwizku z nasz Pielgrzymk:
  • dzi po mszy witej na placu kocielnym do puszek mona zoy ofiar na zakup specjalnych mikrofonw, ktre nie trzeba trzyma w doni – one usprawni prowadzenie modlitw, pieww czy goszenie konferencji;
  • dzi o godz. 1900 spotkanie wszystkich sub pielgrzymkowych;
  • dzis i jutro o godz. 1800 przy kociele Podwyszenia Krzya witego bdzie mona zapisywa si na noclegi do namiotw PCK.

 • W przysz niedziel kolejne Naboestwo Fatimskie:
  • o godz. 1700 raniec z naszymi intencjami;
  • o godz. 1800 msza wita fatimska z procesj i Apelem.

 • Przypominamy, e w drug niedziel wrzenia (to bdzie 10 wrzenia) o godz. 1800 powitamy w naszym kociele figur w. Michaa Archanioa, ktra pielgrzymuje po Polsce. Figura bdzie gocia dwa dni. Naboestwa zwizane z t peregrynacj bd prowadzili ojcowie michalici. W tych niespokojnych czasach bdzie to dla ludu ziemi opoczyskiej szczeglna okazja, aby odda si w opiek szczeglnego patrona witego stra Archanioa Michaa.

 • Polecamy pras katolick, ktra wyoona jest przy otarzu w. Antoniego i sami si obsugujemy. Ale pamitajmy, e czasopisma maj te swoj cen.

Archiwum

statystyka